Polityka ochrony danych osobowych – obowiązek informacyjny RODO

Szanowni Klienci i Kontrahenci!

Od 25 maja 2018 r. zaczyna obowiązywać unijne Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które zastąpi przepisy dotychczasowej ustawy o ochronie danych osobowych. Przepisy RODO, zwane także GDPR (General Data Protection Regulation) będą dotyczyć wszystkich, którzy przetwarzają dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
W związku z powyższym, Biuro Tłumaczy Przysięgłych Translator z siedzibą pod adresem: ul. Pojezierska 2/6, 91-322 Łódź – jako administrator danych swoich klientów i kontrahentów – prosi o wyrażenie zgody na przetwarzanie ich danych osobowych i firmowych, jednocześnie zapewniając, że przetwarzanie to polega jedynie na archiwizacji danych niezbędnych do wystawienia faktury lub kontaktu z kontrahentami. Biuro nie przekazuje danych innym podmiotom, dostęp do nich ma jedynie właściciel, jeden upoważniony pracownik oraz księgowa. Jeśli chodzi o dane, które mogą pojawiać się w tłumaczonych dokumentach, są one objęte tajemnicą zawodową i przekazywane jedynie tłumaczom języka, z lub na jaki klient zlecił tłumaczenie. Dane przechowywane są w odręcznym notesie, w folderach elektronicznych oraz w dokumentacji księgowej. Są chronione antywirusem. W razie odkrycia ewentualnego naruszenia ochrony posiadanych danych, bezzwłocznie poinformujemy o tym fakcie odpowiednie organy. Kontrahenci i klienci posiadają prawo do zapomnienia, prawo dostępu do swoich danych oraz prawo do ich usunięcia. Nawiązanie lub kontynuacja współpracy z naszym biurem rozumiane jest jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych.